insomnia04

43 teksty – auto­rem jest in­somnia04.

Sa­mot­ny kot

Nikt mnie nie chciał
Więc umarłem po dru­gim życiu. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 26 marca 2016, 21:53

Marznę
Myślałam, że to zima.
Nie
To serce. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 grudnia 2015, 00:30

Mo­ja Dusza nie uno­si się z roz­koszy, lecz zwi­ja z potępienia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 sierpnia 2011, 15:02

Nie chcę Pa­nie byś us­trzegł mnie od cier­pienia.. chcę je­dynie byś strzegł mnie od za­pom­nienia, te­go co w życiu najcenniejsze. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 czerwca 2011, 11:30

Obiecuję Ci, że które­goś dnia kiedy Two­ja po­duszka będzie mok­ra od łez
będą to łzy ukojenia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 lutego 2011, 19:52

Iluzją jest, że możemy zmniej­szyć od­ległość między nami 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 października 2010, 22:35

To­bie mo­ral­ność nie pozwala
Moją mo­ral­nością zawładnęło pożądanie 

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 października 2010, 21:59

Miłość - za­bijające piękno 

myśl
zebrała 22 fiszki • 12 września 2010, 09:53

Mi­liony myśli na które dziś za­mykam usta
Niech po­zos­taną marzeniami 

myśl
zebrała 29 fiszek • 10 września 2010, 17:25

Jej umysł krwa­wił od myśli,
jak bo­se sto­py ra­nione os­try­mi kamieniami. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 sierpnia 2010, 10:07

insomnia04

Pozaprzedawane duch i ciało Wszystkie siły sprzeczne Zakodowane w czasie Nie zwaliły mnie z nóg A wzmocniły trwale Ukołysz mnie, Zabujaj w rytm, A powiem ci Czym karmić sny. Zabujam się W tobie, Czym karmić mnie Powiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

insomnia04

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

27 marca 2016, 16:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Samotny kot Nikt mnie [...]

16 grudnia 2015, 10:16JaJo sko­men­to­wał tek­st Marznę Myślałam, że to zi­ma. Nie To [...]

16 grudnia 2015, 00:30insomnia04 do­dał no­wy tek­st Marznę Myślałam, że to zi­ma. Nie To [...]